Zonder meer samen leven op aarde, daar hebben we geen verhalen voor nodig.
Je wilt het wel of niet.
Het staat in jezelf aan of uit.


For more awareness, look at newgenerationamongstus.net