Equi Place is onderdeel van een BewustMakend proces dat samen leven niets kost.

Alles wat we eerder belastend deden in het samen leven, doen we dus helemaal voor niets: al onze gedeelde beelden over samen leven, geld, economie, tekorten en sociale bescherming blijken niet te kloppen.

Dit Bewustzijn heeft natuurlijk een enorme impact: het is Bewust Makend.

Indien je hierbij begeleiding zoekt, kijk dan bij:

  • New Earth voor persoonlijke begeleiding.
  • Bij onderstaande tekst indien je als school begeleiding wilt bieden aan jullie leerlingen

Scholen die kiezen om begeleiding te bieden aan hun leerlingen kunnen contact leggen met Astrid van Triet: astridvantriet@gmail.com

Deze begeleiding is gericht op het leren waarnemen vanuit het nu bij iedereen bekende feit dat geld niets is, dat het simpelweg een spreadsheet is. Dat dit zo is, dat is geen enkel probleem, het is juist de essentie van geld, en jonge mensen kunnen dit direkt leren toepassen in hun eigen waarneming, via de openingsvraag aan hen:

'Wat betekent BestaansGeld voor jou, voor jouw generatie, en voor de toekomst van jouw generatie?'.

Dit gaat niet 'over' Equi Place. Het gaat juist over het feit dat ieders BestaansGeld nog altijd niet in de gezamenlijke euro-spreadsheets aanwezig is. Equi Place werkt daarin Bewust Makend.

Jonge mensen hebben dit snel helder voor zichzelf, aangezien zij nog geen oude keuzes verstold hebben liggen in hun leven. Daarin ligt de hoop: 'De volgende generatie die zichzelf begrijpt'.

Volwassenen hebben daar nog 'extra' vragen bij, vanwege de keuzes die ze in het verleden hebben gemaakt. Ook daarin bied ik Bewust Makende begeleiding. Bij deze begeleiding zullen de jonge mensen dan ook aanwezig zijn. Zij zullen daarin werken als een heel natuurlijk mechanisme: zij kunnen helder onderscheid bieden in het aangeven: 'Dit is echt van jullie verleden, volwassenen, wij hebben deze items namelijk niet'.

Het als volwassenen omgaan met het gebroken verleden, heeft ook al een heel helder werkend Bewust Makend punt gekregen dat ik zal toepassen in de begeleiding.